Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

- zwracane towary są kompletne

- opakowanie nie posiada śladów zniszczenie/uszkodzenia

- plomba na produkcie nie została uszkodzona

- zawartości opakowania nie zmieniła swojej pojemność

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji 

Bioline Sp. z o.o.

Ul. Łęczycka 53/2

85-737 Bydgoszcz

Z dopiskiem: "Zwrot"

Towar możesz też zwrócić za pośrednictwem firmy Inpost w wybranym przez siebie paczkomacie lub w

wybranych punktach UPS Access poin dołączając dowód zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy (wzór

na odwrocie faktury). Możesz skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy. PDF

Pobierz formularz zwrotu .pdf

WAŻNE:

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za

pobraniem.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu

przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje: 

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację..  Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane  wraz z produktami, których dotycczy reklamacja.

 

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji 

Bioline Sp. z o.o .

Ul. Łęczycka 53/2

85-737 Bydgoszcz

Z dopiskiem: "Reklamacja"

lub pozostawić w jednym z firmowych punktów Inpost paczkomaty lub w wybranych punktach UPS Accsess Point, wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) ponosi Bioline Sp. z o.o. ; Ul. Nowogrodzka 31 ; 00-511 Warszawa

WAŻNE:

Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do nas wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:

- jeśli zamówienie opłacono kartą - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,

- jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

- jeśli zamówienie opłacono systemem PayPal - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto PayPal,

- w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta.

Dyspozycję należy przekazać przez formularz kontaktowy lub w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego.

WAŻNE:

W firmowych punktach Inpost paczkomaty oraz punktach UPS Access Point nie dokonujemy weryfikacji i analizy zwracanych i reklamowanych towarów, tym samym w punktach odbioru nie można żądać zwrotu pieniędzy za pozostawiony tam towar. Punkty odbioru pełnią w procesie zwrotu lub reklamacji jedynie funkcję pośrednika w przekazaniu do nas Twoich dyspozycji.